Processing may take a few seconds...

Article


Title

Kierunki doskonalenia logistycznej współpracy wojskowo-cywilnej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2017 | Journal number: nr 12 (CD)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka
  • Siły zbrojne
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Polska
Pages (from - to)

333 - 343

Ministry points / journal

8.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

8.0