Processing may take a few seconds...

Article

Title

Kierunki rozwoju polskiego transportu kolejowego w świetle wymogów obronnych

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Title variant

EN The tendencies in Polish rail transport development in the context of defence requirements

Year of publication

2016

Published in

Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej

Journal year: 2016 | Journal number: nr 4 (105)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • System obronny państwa
  • Transport kolejowy
  • Polska
Pages (from - to)

135 - 152

Points of MNiSW / journal

8

Unified list of scientific journals 2013-2016

8

Publication indexed in

BazTech