Processing may take a few seconds...

Article


Title

Cztery wymiary uczenia się w projektowaniu scenariusza kursu e-learningowego

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Four dimensions of learning in designing an e-learning course scenario

Year of publication

2016

Published in

Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej

Journal year: 2016 | Journal number: nr 4 (105)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • E-learning
  • Zastosowanie internetu w edukacji
Abstract

PL W artykule przedstawiono propozycję koncepcji projektowania scenariusza kursu e-learningowego, której podstawą jest analiza aktywności edukacyjnych na czterech płaszczyznach: poznawczej, emocjonalnej, społecznej oraz psychomotorycznej. Podstawę koncepcji stanowią wymienione przez K. Illerisa trzy wymiary uczenia się, które ze względu na specyfikę wykonywania zadań za pomocą narzędzi technologii komunikacyjno-informacyjnych zostały uzupełnione o wymiar związany z psychomotoryką. Przedstawione podejście jest uniwersalne – umożliwia harmonijne i przemyślane zaplanowanie elementów e-kursu na różnych aplikacjach i urządzeniach, a tym samym skuteczniejsze oddziaływanie na osobę uczącą się.

EN The article proposes a concept for e-course scenario design, which takes into account three dimensions of learning mentioned by K. Illeris: cognitive, emotional and social one. The author notes that due to the nature of the activity in cyberspace, the process of designing virtual resources should include an additional, fourth dimension - psychomotor. In her view, the adaptation of a modified concept of Illeris will help to optimise the process of analysis and design of educational activities, especially in the face of challenges that will arise in the nearest future.

Pages (from - to)

39 - 52

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-64826a12-2e9f-43bf-9a7d-215916d6a599?q=bwmeta1.element.baztech-1478513b-c214-4840-a37f-ece663158d15;2&qt=CHILDREN-STATELESS

Points of MNiSW / journal

8.0

Publication indexed in

BazTech