Processing may take a few seconds...

Article

Title

Cztery wymiary uczenia się w projektowaniu scenariusza kursu e-learningowego

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Title variant

EN Four dimensions of learning in designing an e-learning course scenario

Year of publication

2016

Published in

Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej

Journal year: 2016 | Journal number: nr 4 (105)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • E-learning
  • Zastosowanie internetu w edukacji
Pages (from - to)

39 - 52

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-64826a12-2e9f-43bf-9a7d-215916d6a599?q=bwmeta1.element.baztech-1478513b-c214-4840-a37f-ece663158d15;2&qt=CHILDREN-STATELESS

Points of MNiSW / journal

8

Unified list of scientific journals 2013-2016

8

Publication indexed in

BazTech