Processing may take a few seconds...

Article

Title

Safe transport of dangerous goods by air in the legal aspect

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2016

Published in

Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej

Journal year: 2016 | Journal number: nr 4 (105)

Article type

scholarly article

Publication language

english

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Prawo lotnicze
  • Substancje niebezpieczne i szkodliwe
  • Transport powietrzny
Pages (from - to)

28 - 38

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-bb624c62-c327-4917-8466-537be4bcd3f2?q=bwmeta1.element.baztech-1478513b-c214-4840-a37f-ece663158d15;1&qt=CHILDREN-STATELESS

Points of MNiSW / journal

8

Unified list of scientific journals 2013-2016

8

Publication indexed in

BazTech