Processing may take a few seconds...

Article

Title

Funkcjonowanie wojskowych oddziałów gospodarczych na przykładzie 13 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Grudziądz - wnioski i doświadczenia.

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2017 | Journal number: nr 3 (23)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka wojskowa
  • Obronność
  • Wojskowe Oddziały Gospodarcze
Pages (from - to)

129 - 148

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]