Processing may take a few seconds...

Article

Title

Islamska Republika Iranu : regionalne mocarstwo i jego rola w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN Islamic republic of Iran : a regional power and its role in shaping international security

Year of publication

2017

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2017 | Journal number: nr 3 (23)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo kulturowe państwa
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bliski Wschód
  • Geopolityka
  • Polityka narodowościowa
  • Iran
Pages (from - to)

42 - 56

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-197daf62-9b52-49b7-8ec2-83f044c8d8d0?q=bwmeta1.element.cejsh-f44feabd-5ad3-45a4-8983-4b69058025f0;6&qt=CHILDREN-STATELESS

Comments

Streszczenie w języku angielskim. Bibliografia, netografia na stronach 55-56.

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]

Publication indexed in

CEON | CEJSH | BazTech