Processing may take a few seconds...

Article


Title

System więziennictwa w Polsce a bezpieczeństwo wewnętrzne

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Published in

Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2017 | Journal number: nr 2 (22)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Więziennictwo
Pages (from - to)

169 - 194

Points of MNiSW / journal

6.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

6.0