Processing may take a few seconds...

Article

Title

Zabezpieczenie techniczne eksploatacji czołgów Leopard 2 i sprzętu towarzyszącego - wybrane problemy

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2017 | Journal number: nr 2 (22)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Leopard 2 A5 (czołg)
  • Obsługa i eksploatacja
  • Zabezpieczenie techniczne
Pages (from - to)

138 - 152

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]