Processing may take a few seconds...

Article

Title

Implementacja rozwiązań z innych armii do logistycznej współpracy wojskowo-cywilnej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Learning about management and quality

Year of publication

2017

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2017 | Journal number: nr 5 (CD)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka wojskowa
  • Systemy logistyczne
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Polska
Pages (from - to)

210 - 222

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]