Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Kulturowe implikacje rzymskiej "deditio" w III–I wieku przed Chrystusem

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Celtowie
  • Dyplomacja
  • Kapitulacja (wojsko)
  • Polityka
  • Wojna Europa Południowa
  • Kartagina (państwo dawne)
  • Starożytna Macedonia
  • Starożytny Rzym
Pages (from - to)

8 - 24

Book

Kapitulacje w dziejach wojen. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej

Points of MNiSW / chapter

20