Processing may take a few seconds...

Book


Title

Prowadzenie badań jakościowych w sektorze bezpieczeństwa : materiały do ćwiczeń dla studentów

Editors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Book type

scholarly textbook / script

Publication language

polish

Abstract

PL W pierwszej części publikacji zawarte są wnioski z wywiadów przeprowadzonych z funkcjonariuszami służb mundurowych, szczególnie wojska. W rozdziale umieszczonym tematycznie jako przewodni – ze względu na cywilną kontrolę nad armią – znaleźć można pożądane przez żołnierzy cechy ministra obrony narodowej. Rozważania te wydają się szczególnie aktualne ze względu na współczesną prowadzonym badaniom serię zmian instytucjonalnych i personalnych w polskiej armii. Ogromnej wartości merytorycznej rozdziału w żaden sposób nie odbiera nieco publicystyczny styl, w jakim sporządzony został raport – podobną uwagę można sformułować w przypadku Rozdziału 1 w Części II – „Rekonstrukcja rządu…”. Na uwagę w tej części publikacji zasługują również wnioski pochodzące z Rozdziału 3 – „Poczucie bezpieczeństwa żołnierzy podczas odbywania misji zagranicznej na terenie Afganistanu”. Są one dowodem na to, jak wiele jest do zmiany, jeśli idzie o proces przygotowania żołnierzy do misji zagranicznych, a także opiekę związaną z przeżywanymi często przez nich trudnościami adaptacyjnymi po powrocie do kraju. Druga część zawiera próbę scharakteryzowania wybranych zależności i tendencji obecnych w sektorze bezpieczeństwa narodowego. Otwiera ją przywołana już analiza mediów dotycząca rekonstrukcji rządu Prawa i Sprawiedliwości na przełomie 2017 i 2018 roku, co odbiło się szerokim echem w wielu tytułach prasowych. Próbą analizy systemowej jest także praca dotycząca diagnozy bezpieczeństwa narodowego Polski współcześnie i przez ’89 rokiem oraz badanie świadomości społecznej dotyczącej działań dezinformacyjnych podejmowanych przez Federację Rosyjską. Dalsze trzy podrozdziały obejmują tematycznie bezpieczeństwo społeczne – przyczyny sięgania przez dzieci i młodzież po alkohol oraz niski poziom zaangażowania społecznego młodych ludzi. Ostatni - jest klamrą spinającą całą publikację. Nawiązuje do katalogu pożądanych cech przywódczych, o które pytali autorzy raportu „Sylwetka idealnego ministra Obrony Narodowej…” , ale tym razem u idealnego starosty na studiach wyższych.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2018

Number of pages

201

ISBN

9788375236316

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991030408099705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Prowadzenie%20badań%20jakościowych%20w%20sektorze%20bezpieczeństwa%20:%20materiały%20do%20ćwiczeń%20dla%20studentów&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,64317957076340335&offset=0

Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia na stronie 199 i bibliografia, netografia przy niektórych rozdziałach.

Chapters
Wybrane techniki badań jakościowych w sektorze bezpieczeństwa (p. 11-36)
License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0