Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Dyplomacja wobec przemian w międzynarodowych stosunkach gospodarczych

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dyplomacja gospodarcza
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  • Organizacje pozarządowe (NGO)
Pages (from - to)

316 - 326

Comments

Bibliografia na stronie 326. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczno-kulturowe. Wymiar międzynarodowy

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Ministry points / chapter

20.0