Processing may take a few seconds...

Article

Title

Problemy badawcze związane z rzymską dyscypliną wojskową okresu republiki i pryncypatu

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Published in

Res Historica. Czasopismo Instytutu Historii UMCS

Journal year: 2016 | Journal volume: 42

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Dyscyplina wojskowa
  • Rzym
Pages (from - to)

13 - 48

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_rh_2016_0_13

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

12

Unified list of scientific journals 2013-2016

12