Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Res Historica. Czasopismo Instytutu Historii UMCS

Editors

Publisher name

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Editorship

Res Historica Instytut Historii UMCS pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a 20-031 Lublin

Domains

PL Historia

ISSN

2082-6060

eISSN

2449-8467

Publication frequency

half-yearly

URL

https://journals.umcs.pl/rh/index

Comments

"Res Historica" to recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Czasopiśmie jest notowane na liście The European Reference Index for the Humanities. Pismo zostało założone w 1997 roku. Jest organem naukowym Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Początkowo ukazywało się jako zeszyty monotematyczne. Od tomu 21 (2005) ma charakter półrocznika. Czasopismo obejmuje materiały o problematyce ogólnohistorycznej (wg. Thomson Reuters: Classics, History, Medieval & Renaissance Studies). Publikowane są w nim artykuły naukowe, materiały, recenzje oraz wszelkie informacje związane z życiem naukowym środowiska historycznego. Periodyk adresowany jest do szerokiego kręgu odbiorców interesujących się tematyką historyczną.

Unified list of scientific journals 2013-2016

12

Journal years