Processing may take a few seconds...

Article

Title

Polska podziemna wobec sprawy serbołużyckiej w czasie II wojny światowej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

1.3 History

Year of publication

2017

Published in

Zeszyty Łużyckie

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 51

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Polskie Państwo Podziemne
  • Polityka narodowościowa
  • Serbołużyczanie
  • II wojna światowa (1939-1945)
  • Łużyce
  • Polska
Pages (from - to)

287 - 310

Points of MNiSW / journal

12 [Unified list of scientific journals 2013-2016]