Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Regulacja specjalnego użycia broni w niemieckim systemie prawnym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Antyterroryzm
  • Kontrterroryzm
  • Niemcy
  • Policja
  • Użycie broni palnej
Strony (od-do)

107 - 116

Książka

Specjalne użycie broni : stan obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0