Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Regulacja specjalnego użycia broni w niemieckim systemie prawnym

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Antyterroryzm
  • Kontrterroryzm
  • Niemcy
  • Policja
  • Użycie broni palnej
Pages (from - to)

107 - 116

Book

Specjalne użycie broni : stan obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań

Points of MNiSW / chapter

20.0