Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Zarządzanie kryzysowe w aspekcie ochrony ludności wobec zagrożeń powodowanych przez siły natury

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Klęski elementarne
  • Kryzys
  • Obrona cywilna
  • Ochrona ludności
  • Sytuacja kryzysowa
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Zagrożenia niemilitarne
Pages (from - to)

290 - 323

Book

Współczesne zagrożenia naturalne i cywilizacyjne

Points of MNiSW / chapter

20