Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Rosnąca ilość danych : wybrane elementy

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Analiza danych
 • Baza danych
 • Cyfryzacja
 • Innowacje
 • Internet rzeczy
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
 • Wiedza
 • Zarządzanie wiedzą
EN
 • Database
 • Data mining
 • Information and comunication technologies (ICT)
 • Knowledge management
Strony (od-do)

509 - 522

URL

http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-wydawnictwo-/Horyzonty_wsp._zarzadz.ARCH.pdf

Uwagi

Bibliografia na stronach 520-522.

Książka

Horyzonty współczesnego zarządzania : księga z okazji jubileuszu 70-lecia profesora Jerzego Bogdanienki

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania