Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Kwalifikacje absolwentów studiów wyższych (kierunku logistyka) jako determinanta wymiaru edukacyjnego logistyki

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Absolwenci szkół wojskowych
  • Kwalifikacje wojskowe
  • Logistyka wojskowa
Pages (from - to)

88 - 106

Book

Wielowymiarowość współczesnej logistyki. Tom 1