Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Zabezpieczenie logistyczne wojsk w operacjach wielonarodowych

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2016

Liczba stron

145

ISBN

978-83-7523-546-3

Słowa kluczowe
PL
  • NATO
  • Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Działania specjalne (wojsko)
  • Logistyka wojskowa
  • Operacje pokojowe
  • Operacje reagowania kryzysowego
Egzemplarz obowiązkowy

tak