Processing may take a few seconds...

Article

Title

Gospodarowanie nieruchomościami przez Agencję Mienia Wojskowego w kontekście potrzeb społeczności lokalnych w latach 2012-2015

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych, Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Title variant

EN Real estate management by the Military Property Agency in the local societies requirements in years 2012-2015

Year of publication

2016

Published in

Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego

Journal year: 2016 | Journal number: nr 21

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Handel
  • Nieruchomości wojskowe
  • Samorząd terytorialny
  • Społeczności lokalne
  • Polska
EN
  • The Military Property Agency
  • Post-military property
  • Revitalization
  • Transformation of post-military areas
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

87 - 98

URL

http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/SERL_21.pdf

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)