Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wartość dodana jednostki wojskowej dla społeczności lokalnej

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Ekonomia społeczna
  • Partnerstwo lokalne
  • Społeczności lokalne
  • Wartość dodana
  • Wojsko
  • Polska
Pages (from - to)

247 - 269

Book

Problemy rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i inkluzywnego w Europie Środkowo-Wschodniej

Presented on

VII Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Rozwój Regionalny", 17-18.06.2016, Toruń, Polska