Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

The importance of relational capital in the process of realizing the objectives of the national defence system

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ

Rocznik: 2016 | Tom: nr 1(25)/2016 | Numer: 25

Typ artykułu ---
Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

174 - 180