Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Współpraca jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi na przykładzie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type ---
Publication language

polish

Book

Współczesne wyzwania dowodzenia i zarządzania