Processing may take a few seconds...

Article

Title

The role of quality of enterprises management on the logistic services market

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Title variant

PL Rola jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem na rynku usług logistycznych

Year of publication

2016

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2016 | Journal number: nr 5

Article type

scholarly article

Publication language

english

Keywords
PL
  • Logistyka
  • Przedsiębiorstwo
  • Systemy logistyczne
  • Zarządzanie jakością
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

484 - 496

Points of MNiSW / journal

8

Unified list of scientific journals 2013-2016

8

Publication indexed in

BazEkon