Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

System bezpieczeństwa narodowego (państwa) : rozważania teoretyczne

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.5] Nauki o polityce i administracji

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Książka

Współczesne wyzwania dowodzenia i zarządzania