Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

System bezpieczeństwa narodowego (państwa) : rozważania teoretyczne

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Book

Współczesne wyzwania dowodzenia i zarządzania