Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

System bezpieczeństwa narodowego (państwa) - rozważania teoretyczne

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type ---
Publication language

polish

Book

Współczesne wyzwania dowodzenia i zarządzania