Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zagrożenia dla małoletniego ze strony mediów audiowizualnych : w kierunku nowego paradygmatu?

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dzieci
  • Internet
  • Paradygmat
  • Psychologia dziecka
  • Środki masowego przekazu
Pages (from - to)

239 - 249

Comments

Streszczenie w języku angielskim.

Book

W trosce o człowieka : paradygmaty stare i nowe