Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Zagrożenia dla małoletniego ze strony mediów audiowizualnych : w kierunku nowego paradygmatu?

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Dzieci
  • Internet
  • Paradygmat
  • Psychologia dziecka
  • Środki masowego przekazu
Strony (od-do)

239 - 249

Uwagi

Streszczenie w języku angielskim.

Książka

W trosce o człowieka : paradygmaty stare i nowe