Processing may take a few seconds...

Article


Title

Białoruska Deklaracja do Rządu Polskiego z 1942 roku

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2016

Published in

BIAŁORUSKIE ZESZYTY HISTORYCZNE

Journal year: 2016 | Journal volume: nr 45

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Historia
  • Polityka
  • Białoruś
  • Polska
Pages (from - to)

226 - 243

Ministry points / journal

8.0