Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Dokumenty

Authors

Translation authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Narodowe Siły Zbrojne
  • Brygada Świętokrzyska
  • II wojna światowa (1939-1945)
  • Czechosłowacja
Pages (from - to)

138 - 166

Comments

Odpowiedzialność autora: tłumaczenie i redakcja aneksu źródłowego

Book

Żołnierze banici. Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych w Czechach w 1945 roku