Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Strategia działania Grupy Banku Światowego w Polsce w latach 2013-2017

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polska
Pages (from - to)

234 - 246

Book

Wyzwania, szanse i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego RP w XXI wieku : bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym