Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Współpraca Polskiej Grupy Zbrojeniowej z zagranicą

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Polska Grupa Zbrojeniowa
  • Współpraca wojskowa
Pages (from - to)

13 - 25

Book

Polska w międzynarodowej współpracy wojskowej