Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ocena ustawy o działaniach antyterrorystycznych – Wskazówki wynikające z orzeczenia BVerfG z 20.04.2016 w sprawie 1 BVR 966/09 i 1 BVR 1140/09

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Służby specjalne
  • Terroryzm
  • Polska
Pages (from - to)

429 - 447

Book

Polska ustawa antyterrorystyczna jako odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem