Processing may take a few seconds...

Article

Title

Służby specjalne jako narzędzie państwa w realizacji jego interesów - aspekt prawny i praktyczny

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Title variant

EN Secret Services as a Tool Used to Further the Interests of the State – Legal and Practical Aspect

Year of publication

2016

Published in

SECRETUM. Służby specjalne, bezpieczeństwo, informacja

Journal year: 2016 | Journal number: nr 1 (4)

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Kontrwywiad
  • Prawo
  • Służby Specjalne
  • Wywiad
Pages (from - to)

71 - 81

URL

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-554c3ed8-5c7b-432d-8b18-a3e62928eee4

Comments

Streszczenie w języku angielskim.

Publication indexed in

CEJSH