Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Systemy informatyczne zarządzania w społeczeństwie informacyjnym

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Społeczeństwo informacyjne
  • Samorząd terytorialny
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

58 - 76

Book

Bezpieczny rozwój społeczeństwa informacyjnego

Presented on

Bezpieczny Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego, 2016, Waleńczów, Polska