Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Problem bezpieczeństwa narodowego RP w kontekście współczesnych wyzwań i zagrożeń

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polska
Pages (from - to)

27 - 50

Book

Rola organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa państwa

Presented on

Pro Defense 2016, 2.06.2016, Ostróda, Polska

License type

other