Processing may take a few seconds...

Employee

dr Włodzimierz Wątor

Organizational unit

Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP

Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP

E-mail

w.wator@akademia.mil.pl

Telephone

26 181 45 37

ORCID

0000-0002-9402-5350