Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Włodzimierz Wątor

Artykuły  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP

E-mail

w.wator@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 45 37

ORCID

0000-0002-9402-5350

Artykuły (1)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)