Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zdolności pododdziałów wojsk chemicznych Sił Zbrojnych RP do wsparcia układu pozamilitarnego w sytuacji kryzysowej o charakterze niemilitarnym : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Wojsko Polskie (1944- )
  • Wojska chemiczne
  • Katastrofy
  • Zagrożenie niemilitarne
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Polska
  • Rozprawa doktorska
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

309

Signature of printed version

A/2363 +CD-ROM

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2020

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor