Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Zdolności pododdziałów wojsk chemicznych Sił Zbrojnych RP do wsparcia układu pozamilitarnego w sytuacji kryzysowej o charakterze niemilitarnym : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Wojsko Polskie (1944- )
  • Wojska chemiczne
  • Katastrofy
  • Zagrożenie niemilitarne
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Polska
  • Rozprawa doktorska
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Liczba stron

309

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/2363 +CD-ROM

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2020

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

doktor