Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Krzysztof Szeląg

Artykuły
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Logistyki

E-mail

k.szelag@akademia.mil.pl

Telefon

261-813-074

ORCID

0000-0001-6653-7060

ResearcherID

C-1040-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (4)