Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Journal of Big Data

Rok 2021
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
5.3 Nauki o bezpieczeństwie
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości
6.2 Informatyka

Punktacja MNiSW

140,0