Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Journal of Big Data

Redaktorzy

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
5.3 Nauki o bezpieczeństwie
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości
6.2 Informatyka

Unikatowy identyfikator czasopisma

23834

Wydawca

Springer Science and Business Media Deutschland GmbH

eISSN

2196-1115

URL

https://journalofbigdata.springeropen.com/about

Uwagi

Czasopismo "Journal of Big Data" analizuje wyzwania stojące przed dzisiejszymi i przyszłymi dużymi zbiorami danych, w tym między innymi: przechwytywanie i przechowywanie danych; wyszukiwanie, udostępnianie i analityka; technologie dużych zbiorów danych; wizualizacja danych; architektury do masowo równoległego przetwarzania; narzędzia i techniki eksploracji danych; algorytmy uczenia maszynowego dla dużych zbiorów danych; platformy przetwarzania w chmurze; rozproszone systemy plików i bazy danych i skalowalne systemy pamięci masowej. Naukowcy i praktycy uznają "Journal of Big Data" za przełomowe źródło innowacyjnych materiałów. Indeksowane w bazach: ESCI Scopus, DLBP, DOAJ, ProQuest, EBSCO Discover Service

Roczniki

  • Rocznik Punktacja MNiSW Impact Factor
  • 2021 140,0 ---