Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Journal of Big Data

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

2.3 Information and communication technology
2.4 Biomedical engineering
5.3 Security studies
5.6 Management and quality studies
6.2 Computer and information sciences

Journal unique ID

23834

Publisher name

Springer Science and Business Media Deutschland GmbH

eISSN

2196-1115

URL

https://journalofbigdata.springeropen.com/about

Comments

Czasopismo "Journal of Big Data" analizuje wyzwania stojące przed dzisiejszymi i przyszłymi dużymi zbiorami danych, w tym między innymi: przechwytywanie i przechowywanie danych; wyszukiwanie, udostępnianie i analityka; technologie dużych zbiorów danych; wizualizacja danych; architektury do masowo równoległego przetwarzania; narzędzia i techniki eksploracji danych; algorytmy uczenia maszynowego dla dużych zbiorów danych; platformy przetwarzania w chmurze; rozproszone systemy plików i bazy danych i skalowalne systemy pamięci masowej. Naukowcy i praktycy uznają "Journal of Big Data" za przełomowe źródło innowacyjnych materiałów. Indeksowane w bazach: ESCI Scopus, DLBP, DOAJ, ProQuest, EBSCO Discover Service

Journal years

  • Journal year Ministry points Impact Factor
  • 2021 140.0 ---