Processing may take a few seconds...

Published in

Journal: Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Year 2019
Editors

Title

PL Uwarunkowania strategiczno-polityczne rosyjskiej agresji na Krymie i ich możliwe analogie w wybranych państwach bałtyckich

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONB19001155

Points of MNiSW

5

Journal numbers