Processing may take a few seconds...

Published in

Journal: Azja - Pacyfik : społeczeństwo, polityka, gospodarka

Year 2019
Scientific disciplines (Law 2.0)

3.4 Health sciences
4.4 Veterinary science

Points of MNiSW

5.0

Journal volumes