Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Azja - Pacyfik : społeczeństwo, polityka, gospodarka

Editors

Additional title

EN Asia - Pacific : society, politics, economy

Scientific disciplines (Law 2.0)

3.4 Health sciences
4.4 Veterinary science

Journal unique ID

201499

Publisher name

Wydawnictwo Adam Marszałek

Editorship

Sekretarz redakcji: Małgorzata Ławacz e-mail: mlawacz1@swps.edu.pl Biblioteka Uniwersytetu SWPS ul. Chodakowska 19/31 03-815 Warszawa

ISSN

1643-692X

Publication frequency

yearly

URL

https://www.swps.pl/nauka-i-badania/dzialalnosc-wydawnicza/150-nauka/czasopisma-naukowe/2291-azja-pacyfik

Comments

„Azja-Pacyfik" jest pierwszym w Polsce wyspecjalizowanym pismem o współczesnych problemach politycznych i społecznych całego tego regionu. Porządkuje wiedzę o regionie Azji Wschodniej i Południowej w sposób naukowy. Prezentuje najnowsze światowe ujęcia oraz koncepcje. Zaprasza autorów azjatyckich, by prezentowali swoje wizje i opinie. Pismo powstało w 1998 r. z inicjatywy profesora Krzysztofa Gawlikowskiego, ówczesnego prezesa Towarzystwa Azji i Pacyfiku oraz prezesa Wydawnictwa Adam Marszałek z Torunia, które wydaje je do dziś. Od tomu 9/2006 pismo ukazuje się pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

Journal years

  • Journal year Ministry points Impact Factor
  • 2019 5.0 ---