Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Azja - Pacyfik : społeczeństwo, polityka, gospodarka

Redaktorzy

Dodatkowy tytuł

EN Asia - Pacific : society, politics, economy

Unikatowy identyfikator czasopisma

1000575

Wydawca

Wydawnictwo Adam Marszałek

Redakcja

Sekretarz redakcji: Małgorzata Ławacz e-mail: mlawacz1@swps.edu.pl Biblioteka Uniwersytetu SWPS ul. Chodakowska 19/31 03-815 Warszawa

ISSN

1643-692X

Częstotliwość

rocznik

URL

https://www.swps.pl/nauka-i-badania/dzialalnosc-wydawnicza/150-nauka/czasopisma-naukowe/2291-azja-pacyfik

Uwagi

„Azja-Pacyfik" jest pierwszym w Polsce wyspecjalizowanym pismem o współczesnych problemach politycznych i społecznych całego tego regionu. Porządkuje wiedzę o regionie Azji Wschodniej i Południowej w sposób naukowy. Prezentuje najnowsze światowe ujęcia oraz koncepcje. Zaprasza autorów azjatyckich, by prezentowali swoje wizje i opinie. Pismo powstało w 1998 r. z inicjatywy profesora Krzysztofa Gawlikowskiego, ówczesnego prezesa Towarzystwa Azji i Pacyfiku oraz prezesa Wydawnictwa Adam Marszałek z Torunia, które wydaje je do dziś. Od tomu 9/2006 pismo ukazuje się pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

Roczniki

  • Rocznik Punktacja MNiSW Impact Factor
  • 2019 5,0 ---