Processing may take a few seconds...

Published in

Journal: Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Year 2018
URL

https://www.akademia.mil.pl/archiwum-zn-obronnosc-2018

Points of MNiSW

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]