Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Seminare. Poszukiwania naukowe

Rok 2017
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

1.2 Filozofia
1.3 Historia
1.7 Nauki o sztuce
5.8 Nauki socjologiczne
5.9 Pedagogika
5.10 Prawo kanoniczne
5.11 Psychologia
7.1 Nauki teologiczne

Punktacja MNiSW

15,0

Tomy