Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Seminare. Poszukiwania naukowe

Editors

[ 1 ] Katolicki Uniwersytet Lubelski

Publisher name

Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego (TNFS)

Domains

PL Nauka o człowieku | Humanizm

ISSN

1232-8766

eISSN

2450-1328

Publication frequency

quarterly

URL

https://www.seminare.pl/

Comments

Od roku 2014 pismo ukazuje się jako kwartalnik. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ostatniej ocenie polskich czasopism naukowych z 2015 r. przyznało „Seminare” maksymalną liczbę piętnastu punktów. Czasopismo ukazuje się w wersji drukowanej (ISSN 1232-8766) i elektronicznej (e-ISSN 2450-1328). Wersją pierwotną jest wersja drukowana.

Unified list of scientific journals 2013-2016

15

Journal years