Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Seminare. Poszukiwania naukowe

Editors

[ 1 ] Katolicki Uniwersytet Lubelski

Scientific disciplines (Law 2.0)

1.2 Philosophy
1.3 History
1.7 Arts science
5.8 Sociology
5.9 Education
5.10 Canon law
5.11 Psychology
7.1 Theology

Journal unique ID

200239

Publisher name

Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego (TNFS)

Domains

PL Nauka o człowieku | Humanizm

ISSN

1232-8766

eISSN

2450-1328

Publication frequency

quarterly

URL

https://www.seminare.pl/

Comments

Od roku 2014 pismo ukazuje się jako kwartalnik. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ostatniej ocenie polskich czasopism naukowych z 2015 r. przyznało „Seminare” maksymalną liczbę piętnastu punktów. Czasopismo ukazuje się w wersji drukowanej (ISSN 1232-8766) i elektronicznej (e-ISSN 2450-1328). Wersją pierwotną jest wersja drukowana.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2017 15.0 ---