Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Obronność : zeszyty naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Rok 2017
Punktacja MNiSW

6 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]