Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Security and Defence Quarterly | Rocznik: 2020

Numer vol. 31
Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Tytuł

PL Proxy Forces in Modern Warfare

Data opublikowania

2020

URL

https://securityanddefence.pl/Issue-4-2020,9524

Numery