Processing may take a few seconds...

Published in

Journal: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie | Journal year: 2020

Number z. 145

Articles (7)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS