Processing may take a few seconds...

Published in

Journal: Kultura Współczesna : teoria, interpretacje, krytyka | Journal year: 2020

Number nr 2(109)
Date of publication

2020

URL

https://www.nck.pl/wydawnictwo/kultura-wspolczesna/archiwum/katastrofy-kataklizmy-kleski

Comments

We współczesnej kulturze coraz częściej pojawiają się obrazy, filmy, seriale i książki poświęcone katastrofom i kataklizmom, które wydarzyły się kiedyś, lub takich, które mogą mieć miejsce w przyszłości. Zjawiska takie zawsze budziły obawy i lęki. Chociaż ludzie próbowali się przed nimi zabezpieczać i ich unikać, to charakteryzuje je wysoki stopień nieprzewidywalności. Mają nagły i wstrząsający charakter, a zazwyczaj także dramatyczny przebieg i poważne konsekwencje. Próby opisu tych zdarzeń wymagają często dystansu czasowego. Wiążą się bowiem z traumą nie tylko pojedynczych osób, ale też całych pokoleń, a nawet społeczeństw. Dlaczego jedne trafiają do masowej wyobraźni, a inne zostają zapomniane? Dlaczego przyszłość coraz częściej przedstawiana jest jako apokalipsa i zagłada? I skąd współcześnie w kulturze masowej tak wiele powrotów do katastrof, kataklizmów i klęsk z przeszłości? (ze wstępu dr hab. Małgorzaty Boguni-Borowskiej, prof. UJ)

Articles (1)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS